Splošno

Ržišnik Perc

Upravljanje poslovnih nepremičnin

Ržišnik Perc je specializirano podjetje za upravljanje poslovnih nepremičnin. Poskrbi za ekonomiko in za tehnično vzdrževanje, poleg tega pa nudi računovodske storitve in svetuje pri nepremičninskemu poslovanju.

Kot matična družba skupine Ržišnik Perc koordinira poslovanje podjetij skupine in skrbi za njihove skupne funkcije.

Vstopite v spletno mesto

Protim

Arhitektura in inženirske storitve

Protim je neodvisno svetovalno in projektantsko podjetje z več kot 90 arhitekti in inženirji, ki projekte vodijo in koordinirajo skozi vse faze, od prvih zasnov do končne izvedbe objekta in optimizacije obratovanja.

Investitorju svetujejo, ga zastopajo in mu zagotavljajo transparentnost. Protim za svoje delo nosi polno strokovno odgovornost.

Vstopite v spletno mesto