Ržišnik Perc

Upravljanje poslovnih nepremičnin

Ržišnik Perc je specializirano podjetje za upravljanje poslovnih nepremičnin. Poskrbi za ekonomiko in za tehnično vzdrževanje, poleg tega pa nudi računovodske storitve in svetuje pri nepremičninskemu poslovanju.

Kot matična družba skupine Ržišnik Perc koordinira poslovanje podjetij skupine in skrbi za njihove skupne funkcije.

 

Vstopite v spletno mesto

Protim

Arhitektura in inženirske storitve

Protim je neodvisno svetovalno in projektantsko podjetje z več kot 90 arhitekti in inženirji, ki projekte vodijo in koordinirajo skozi vse faze, od prvih zasnov do končne izvedbe objekta in optimizacije obratovanja.

Investitorju svetujejo, ga zastopajo in mu zagotavljajo transparentnost. Protim za svoje delo nosi polno strokovno odgovornost.

 

Vstopite v spletno mesto

Infotim

Informacijski sistemi

Infotim razvija rešitve za odčitavanje podatkov na terenu (vodovod, elektrika), trži pa tudi lastno rešitev za upravljanje nepremičnin - Evidens.

Infotim svoje rešitve vedno prilagodi specifičnim potrebam in informacijskemu okolju posameznega naročnika in poskrbi za celoten proces od načrtovanja do implementacije in vzdrževanja.

 

Vstopite v spletno mesto

RP Investicije

Razvoj nepremičninskih projektov

RP investicije financira in vodi razvoj nepremičninskih projektov. Njene realizacije presegajo 50.000 m2 poslovne in industrijske gradnje. Investitorjem svetuje in nudi operativno pomoč pri zasnovi in izgradnji poslovnih con in poslovno-proizvodnih objektov.

Z lastnimi nepremičninami, ki jih družba oddaja za namene poslovne dejavnosti, zagotavlja prostor za preko 500 delovnih mest.

 

Vstopite v spletno mesto