O skupini

Dejavnosti skupine Ržišnik Perc zajemajo različna področja, od prostorskega načrtovanja, upravljanja nepremičnin do informatike. A kljub tej raznolikosti vsa podjetja vežejo iste vrednote. Skupina že več kot 30 let gradi na trajnostnem poslovnem razvoju, fair-playu in dolgoročnem partnerstvu.

Po osamosvojitvi leta 1991 je novo ustanovljeno podjetje Ržišnik Perc jezdilo na valu vsesplošnega razvoja, ki je prežemalo mlado državo. Družba, ki je na začetku zaposlovala samo oba ustanovitelja, se je po skoraj 30 letih razvila v skupino s preko 150 zaposlenimi. Preobrazba matičnega podjetja v poslovno skupino je bila zato nujna.

Danes družba svojim kupcem rešuje kompleksne probleme z različnih poslovnih področij, razvija nove storitve in pazi, da pri tem ohranja kakovost obstoječih. Kajti poslovna uspešnost skupine sloni na zadovoljstvu in zaupanju kupcev.

Vrednote

Za usklajeno delovanje tako heterogene skupine podjetij zgolj kapitalska povezanost seveda ni dovolj. Potrebne so skupne vrednote, zlasti ker skupina deluje na področjih, kjer se timsko delo in tesno sodelovanje z naročniki in investitorji razume samo po sebi.

NAROČNIKI SO ZAKON

Cilj razvoja naših rešitev je poslovni uspeh naročnika. Narava takšnega razvoja predpostavlja daljše sodelovanje, ki je uspešno le, če z naročnikom zgradimo obojestransko koristen odnos. Projektom, ki temeljijo na dolgoročnem partnerstvu zato v skupini dajemo prednost.

POSLOVNA KULTURA

Zdravo poslovanje se začne s spoštovanjem zakonodaje, predpisov in standardov. Podpiramo zdravo konkurenčno okolje, ki pospešuje naš razvoj. Izogibamo se poslovnim priložnostim, ki bi od nas zahtevale neetično ravnanje. Spoštujemo zaposlene in se trudimo, da jim zagotovimo varno in stimulativno delovno okolje.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Skupina Ržišnik Perc zasleduje dolgoročne cilje na področju trajnostnega razvoja, socialne vključenosti in ustvarjanja nove vrednosti. Stalno izboljšujemo energetsko učinkovitost, zmanjšujemo porabo virov in tako razbremenjujemo okolje. Delujemo v Cubisu, v eni izmed energetsko najbolj učinkovitih stavb v regiji.

ZAVEZNIŠTVO

Podjetja Skupine Ržišnik Perc so poslovno neodvisna, a povezana v okviru dolgoročnih ciljev skupine. Zavedamo se, da pri vstopanju na nove trge, financiranju novih programov ali optimizaciji stroškov, skupno delovanje v okviru skupine daleč presega zmožnosti posameznega podjetja.